Παλιά θέματα από το philolokal.blogspot.com

Πήγαινε κάτω

Παλιά θέματα από το philolokal.blogspot.com

Δημοσίευση  Villy Belo Την / Το Παρ Δεκ 17, 2010 11:25 pm

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ_ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΔΕΛΛΗ)

1. Να δοθούν οι ορισμοί και παραδείγματα για τους όρους: φώνημα, αλλόφωνο, μόρφημα, δεσμευμένο μόρφημα, ανομοίωση, μεταπλασμός, ρηματιή όψη, παρεμφατικοί τύποι ρήματος, άγμα.
2. Να γίνει φωνολογική μεταγραφή των στίχων του ποιήματος της Δημουλά που παρατίθεται.
3. Να κατηγοριοποιηθούν με βάση το ποιόν ενεργείας τα παρακάτω ρήματα: κρίνω, γράφω, ανατέλλω, σφάλλω, αφήνω, φθάνω...
4. Φωνολογικός τομέας (ορισμός, ανάπτυξη, παραδείγματα, αλλόφωνο, φώνημα, φωνητική με ορισμούς και παραδείγματα)
5. Μορφολογικός τομέας (να ορίσετε, αναπτύξετε και να δώσετε παραδείγματα. Επίσης μιλήστε για το μόρφημα, αλλόμορφο και είδη μορφήματος με παραδείγματα)
6. Να σχεδιάσετε έναν πίνακα με τα σύμφωνα της Νε.Ελληνικής κατεταγμένα κατά τόπο και ποσότητα.
7. Για τα παρακάτω φωνήματα να γράψετε σε ποιά σύμφωνα αντιστοιχούν, υπό ποιές προϋποθέσεις και σε τι φωνητικό περιβάλλον αναπτύσσονται: /k/, /u/, /x/, /γ/


1. Να δοθούν οι ορισμοί και παραδείγματα για τους όρους: φώνημα, αλλόφωνο, μόρφημα, δεσμευμένο μόρφημα, ανομοίωση, μεταπλασμός, ρηματιή όψη, παρεμφατικοί τύποι ρήματος, άγμα.
2. Να γίνει φωνολογική μεταγραφή των στίχων του ποιήματος της Δημουλά που παρατίθεται.
3. Να κατηγοριοποιηθούν με βάση το ποιόν ενεργείας τα παρακάτω ρήματα: κρίνω, γράφω, ανατέλλω, σφάλλω, αφήνω, φθάνω...
4. Φωνολογικός τομέας (ορισμός, ανάπτυξη, παραδείγματα, αλλόφωνο, φώνημα, φωνητική με ορισμούς και παραδείγματα)
5. Μορφολογικός τομέας (να ορίσετε, αναπτύξετε και να δώσετε παραδείγματα. Επίσης μιλήστε για το μόρφημα, αλλόμορφο και είδη μορφήματος με παραδείγματα)
6. Να σχεδιάσετε έναν πίνακα με τα σύμφωνα της Νε.Ελληνικής κατεταγμένα κατά τόπο και ποσότητα.
7. Για τα παρακάτω φωνήματα να γράψετε σε ποιά σύμφωνα αντιστοιχούν, υπό ποιές προϋποθέσεις και σε τι φωνητικό περιβάλλον αναπτύσσονται: /k/, /u/, /x/, /γ/

ΟΜΗΡΟΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

1.Να μεταφραστεί το παρακάτω κείμενο (προσευχή Χρύση)
2.Να αναλυθούν μετρικά οι 4 πρώτοι στίχοι
3.Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο αποσπάσματα του κειμένου (προσευχή Χρύση- προσευχή Αχιλλέα)
4.Ποιές οι θεωρίες για τη γλώσσα των ομηρικών επών;
5.Ποιά η συμβολή των αλεξανδρινών φιλολόγων στη διαμόρφωση των ομηρικών κειμένων και ποιοί οι κυριότεροι εκπρόσωποι τους (ονομαστικά);
6.α. Τί σημαίνουν οι όροι "αρχή της αναλογίας" και "αρχή της ανωμαλίας" και ποιοί οι εισηγητές τους;
β.μευ:Να γραφεί ο τύπος του β και του γ προσώπου. Να αναγνωριστούν γραμματικά: έφι,εέλδωρ.
7.Ποιό είναι το κυριότερο χειρόγραφο της Ιλιάδος και πότε, πού και από ποιόν εξεδόθη η editio princeps;

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΒΟΛΟΝΑΚΗ)

1.Να μεταφραστεί η α156-177
2.Να εντάξετε το συγκεκριμένο απόσπασμα στο πλαίσιο του έπους και στη συγκεκριμένη τυπική σκηνή όπου ανήκει. Ποιά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τυπικής σκηνής φιλοξενίας γενικότερα και ειδικότερα στην α ραψωδία; Συγκρίνετε το τμήμα αυτό της σκηνής φιλοξενίας με τα αντίστοιχα τμήματα σκηνών φιλοξενίας στη ραψωδία δ (Μενέλαος-Τηλέμαχος) και στην ραψ. η (Οδυσσέας-Αρήτη).Πώς διαφοροποιούνται οι τρείς σκηνές στο σύνολό τους και γιατί;
3.Σχολιάστε νοηματικά,γραμματικά, γλωσσικά και ιδεολογικά τις υπογραμμισμένες λέξεις και εκφράσεις(γλαυκώπιν, άγχι σχών κεφαλήν, κιθαρίς και αοιδή, νήποινον, κακόν μόρον, νόστιμον ήμαρ, αλλ''αγε μοι τόδε ειπέ και ατρεκέως κατάλεξον)
4.Τί γνωρίζετε για τη τυπική σκηνή αναγνώρισης. Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της με συγκεκριμένες αναφορές στην αναγνώριση Οδυσσέα-Τηλεμάχου.
5.Δομές τις Οδύσσειας: δομικά σχήματα και θεματικές ενότητες.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

1.Να μεταγράψετε το κείμενο που υπαγορεύθηκε στην αττική διάλεκτο και να το μεταφράσετε. (Βιβλίο 8, παρ.139,1-139,3)
2.Ποιά η ιστορική αντίληψη του Ηροδότου;
3.Τί γνωρίζετε για το ύφος του Ηροδότου;
4.Τί γνωρίζετε για τη θεωρία του Jacoby και ποιά τα κυριότερα επιχειρήματα εναντίον της;
5.κιθώνες a: χιτώνες d: να αναγνωρίσετε το κριτικό υπόμνημα, να δικαιολογήσετε την ορθή γραφή και να αναφέρετε την χειρόγραφη παράδοση του Ηροδότου.
6.Τί γνωρίζετε για την χειρόγραφη παράδοση του Ηροδότου;
7. Αθηναίοι-βασιλέι: Να εξαρτηθεί από το ρήμα ούτος έφη
8.εξέλιπον, προδοθέντες, επιόντα: να γραφούν τα θέματα των ρημάτων και ένα παράγωγο από το καθένα

ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
Ι1. Η σημασία του όρου "λυρικός" στην αρχαιότητα και σήμερα
Ι2.Να αναφέρετε τρείς διαφορές έπους-λυρικής ποίησης που αφορούν στη μορφή τους
ΙΙ1.Να μεταφραστούν τα ποιήματα και να αναγνωριστεί ο δημιουργός τους (Αρχίλοχος)
ΙΙ2.Ποιές ιδέες προβάλλει ο ποιητής μέσα από αυτά και με ποιό τρόπο ανατρέπει τα ιδεώδη και τις αντιλήψεις του παρελθόντος;
ΙΙ3. Τί είναι το priamel;
ΙΙΙ1. Να γίνει χ.α. των τύπων: είλε, ιδείν, βεβηκώς και ε.α. του τύπου είη
ΙΙΙ2. Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω διαλεκτικούς τύπους και να γράψετε τους αντίστοιχους αττικούς: αγαίομαι, ροικός, μεσαμβρίη, χρήμη, ρυσμός, ατάρ
ΙV.Μετρική προφορική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΔΕΛΛΗ)

1,Προσδιορίστε τους όρους: φώνημα, μόρφημα, αποφωνία, βουστροφηδόν, αυστηρή δωρική, lingua franca, αττικισμός
2.Αναφέρετε τις φωνητικές μεταβολές που οδήγησαν στη διαμόρφωση της Πρωτοελληνικής: επτα<*septm (πρβλ.λατ. septem), μυλ ke-re-a2/skeleha/< *-esa
3.Αρετήν όπλον μέγιστον βροτοίς, τείχος πολεμίων επιβουλή ούχ αλωπόν: να γραφεί στο προευκλείδιο αλφάβητο
4.Μυκηναϊκή διάλεκτος: Α.Γεωγραφική εξάπλωση, χρονολόγηση, πηγές, Β.Το σύστημα γραφής των κειμένων της μυκηναϊκής ελληνικής
5.Τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την δυτική ελληνική από την ανατολική ελληνική γλώσσα.
6.Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω ομηρικούς τύπους: πολέμοιο, κραδίη, κούρη, Τρώεσσιν, έμμεναι, Ατρείδαο, πολυχρύσοιο Μυκήνης, πτολίεθρον
7.Πηγές της αλεξανδρινής και ρωμαικής Κοινής

ΤΑΚΙΤΟΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Θ.Κ) (ΤΟΛΙΑ)

1.Μετάφραση αποσπάσματος
2. Να αναγνωριστεί ο ομιλών του του β αποσπάσματος (δημηγορία Καλγάκου) και να σχολιαστούν τα λόγια του στο απόσπασμα και στην ευρύτερη ενότητα όπου ανήκουν
3. Σε ποιά περίοδο αναφέρεται ο Τάκιτος στο α απόσπασμα, αναλύστε το σε 10 γραμμές (μοναρχία Δομιτιανού)
4.Να βρεθούν τα επίθετα του β κειμένου και να γραφούν σε όλους τους βαθμούς
5.Να κλιθούν iuvenes, sactutem, temporis

ΜΕΤΡΙΚΗ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) (ΝΙΚΗΤΑΣ)

1. Να γράψετε την μετρική ανάλυση 6 στίχων της Ιλιάδας (παρατίθενται σε φωτοτυπία)
2. Τί γνωρίζετε για την τομή; Αναφέρετε τα είδη τομής που γνωρίζετε.
3. Να δώσετε τον ορισμό της διαίρεσης και να γράψετε ένα είδος που γνωρίζετε.

ΗΣΙΟΔΟΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Θ.Κ.) (ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ)

1. Μετάφραση
2. Ποιά η άποψη του West για την προφορικότητα των ΕΗ;
3. Ποιός ο ρόλος του Πέρση στα ΕΗ;

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ και ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) (ΛΕΚΚΑΣ)

1. Τί γνωρίζετε για το πλατωνικό Αγαθόν;
2. Με βάση το κείμενο του Πλωτίνου να αναλύσετε την διαφορά μεταξύ Νού (γνωριστικής υπόστασης) και νου.
3. Ποιά η άποψη του Αριστοτέλη για την διαιρετότητα των Ιδεών;


ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Τόλλια)


Να μεταφραστούν :
Α : "Ut celsas videre ... quo tenditis? Inquit." (107-113)
Β : "Hinc Augustus agens ... rostratta corona" (678-684)
Παρατηρήσεις :
1. Ποιοι σκοποί του ποιητή προβάλλονται στο κείμενο Α;
2. Η άποψη του Βεργιλίου για τον Αύγουστο με βάση το κείμενο Β

Να μεταφραστούν :
Α : "non haec sollemnia nobis ... traxere ruinam." (185-192)
Haec duo praeterea ... hanc Saturnus condidit arcem : (355-357)

Β : "nec non Tarquinium ... innaret Cloelia ruptis" (646-651)
Παρατηρήσεις :
1. Με βάση το κείμενο Α να ερμηνεύσετε τη θρησκευτική και εθνική σκοπιμότητα του Βιργιλίου
2. α. Σε πιο γεγονός αναφέρεται το κείμενο Β;
β. Πως ο Βιργίλιος στην ασπίδα του Αινεία απεικονίζει την ιστορία της Ρώμης και γιατί ;

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΚΙΚΕΡΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Τόλλια)


A. Να μεταφραστεί:
Sed me recreat Pompei ... auctoritate publica armare (σελ. 13-14)
Vos oro iudices ... fortissimum quemque delegit (σελ. 65-66)
(Στα κείμενα έχουν παραλειφθεί λέξεις για παγίδα)

Β. Παρατηρήσεις
1. Ο ρόλος του Γάιου Πομπήιου στη δίκη.
2. Ποια τακτική υπεράσπισης ακολουθεί ο Κικέρων, όπως φαίνεται από το κείμενο;


ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Μαρκαντωνάτος-Ξανθάκη)

1)Να εξηγήσετε τους όρους: γλώσσα, index και τις συντομογραφίες om., del., ed.pr., coni.,v.l.,
2)Να περιγράψετε ένα κριτικό υπόμνημα
3)Ποια ερμηνευτικά λεξικά και ποιες γραμματολογίες της αρχαίας ελληνικής γνωρίζετε;
4)Η παράδοση του ομηρικού κειμένου(το πολύ σε 20 γραμμές)


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Αραβανή)


ομάδα Α:
1. Να αναφερθείτε στην έννοια του βιώματος όπως την έθεσε ο Dithley
2. Να διδάξετε το ποίημα του Καρυωτάκη με τετραπλή αφόρμηση

ομάδα Β:
1. Να εξηγήσετε την φράση "ο ποιητής είναι νεκρός" την οποία διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της Νέας Κριτικής
2.Να γράψετε την αφόρμηση όπως θα τη διδάσκατε για το ποίημα του Βάρναλη


ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Κουτριάνου)
1. Με τι ασχολείται η Θεωρία της Λογοτεχνίας ως επιστημονικός κλάδος; Ποιός ο σκοπός της έρευνάς της;
2.Αναφερθείτε στο κοινό στοιχείο που ενδεχομένως αναπτύχθηκε ανάμεσα στον δομισμό και στον φορμαλισμό
3. Με ποιούς τρόπους η Θ.Λ εξετάζει τη σχέση κειμένου-αναγνώστη;

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΡΩΜΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Κουλακιώτης)
1. Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού μονάρχη
2. Ρωμαϊκες δυναστείες. Τί γνωρίζετε γι'αυτές; Αναφερθείτε σε δύο συγκεκριμένες.
3.Ποιά τα αποτελέσματα της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή; Ποιές οι σχέσεις του με τους κατακτημένους λαούς;
4.Ποιά τα πολιτικά καθήκοντα ενός Ρωμαίου imperator?
5.Ποιά τα αποτελέσματα της Α'Αθηναϊκής Συμμαχίας; Πώς συνετέλεσε αυτή στον αθηναϊκό επεκτατισμό; Ποιές οι αντιδράσεις των Συμμάχων;

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Νικολόπουλος)
1. Να μεταφράσετε δύο από τα παραπάνω αποσπάσματα :
Pseudolus: Misere miser sum, Pseudole........interpretari alium posse neminem
Eunuchus: Miseram me, vereor ne illud gravius Phaedria..........istuc abs te factum nihili penderem
Phaedra: Genetrix, tui me miseret? ................iungitur semper nefas

2. Να απαντήσετε σε δύο από τα παρακάτω ερωτήματα:
α. Να εξηγήσετε τους δύο αστεϊσμούς του Ψευδόλου σχετικά με την επιστολή (Κείμενο Α)
β.Να εξηγήσετε το αστείο του Παρμένωνα με τη φωτιά. Πώς σχετίζεται με τα λεγόμενα του Φαιδρία; (Κείμενο Β)
γ. Ποιό είναι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η Φαίδρα στην αρχή του Κειμένου Γ; Με ποιό τρόπο βοηθήθηκε από τον Δαίδαλο στην ερωτική εκτροπή του;

3. Να απαντήσετε σε δύο από τα παρακάτω ζητήματα:
α. Να σχολιαστούν οι υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων Α και Β (prohibessit, face, tun, quor, istuc)
β. Να κλιθούν οι συνεκφορές: idem animus, has tabellas, ullam opem
γ. Να γραφούν στο β πληθυντικό οι τύποι της προστακτικής που απαντούν στα κείμενα Α και Β.

4. Να αναλυθούν μετρικά οι 3 πρώτοι στίχοι του κειμένου Α και οι 3 τελευταίοι του Γ.
5. Τί γνωρίζετε για τη χρονολόγηση της Φαίδρας και του Ευνούχου;

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ (ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

1) Μεταφράστε το κείμενο.

2 Το συγκεκριμένο απόσπασμα ονομάζεται "αντωδή". Σε ποιο μέρος του δράματος ανήκει και ποια ήταν η λειτουργία του στην Αρχαία και τη Νέα Κωμωδία;

3α) άμεινον, ήδιον: δώστε τους υπόλοιπους βαθμούς των δύο επιθέτων.

3β) γενέσθαι, ελθών, εμπλησθείς: εγκλιτική αντικατάσταση στο β' ενικό.

4) Αναλύστε τους υποθετικούς λόγους των στίχων 2 - 5.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

1) Μεταφράστε το κείμενο αναφέροντας και τους ομιλητές.

2) Σχολιάστε τη δήλωση: "όρνιθες τινες επανιστάμενοι τοις δημοτικοισιν ορνέοις έδοξαν αδικειν" .

3) Μετρήστε τον τρίτο στίχο.
avatar
Villy Belo

Αριθμός μηνυμάτων : 16
Ημερομηνία εγγραφής : 14/12/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης